Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieście we Wrocławiu Kancelaria Komornicza nr XII
Katarzyna Pachla

ul.Tęczowa 10/1a
53-602 Wrocław

Numer konta bankowego:
PKO BR SA 88 1020 2137 0000 9202 0151 2300

Kancelaria czynna:
poniedziałek w godz. 7:30 - 16:30,
wtorek, środa i czwartek od godz. 7:30 do 15:30,
piątek od godz. 7:30 -14:30.

Godziny przyjęć stron przez Komornika:
poniedziałek godz. 12:00 - 16:00.

Witam serdecznie

na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieście we Wrocławiu Kancelaria Komornicza nr XII Katarzyny Pachla.

Na mojej stronie możecie Państwo zapoznać się z prowadzonymi licytacjami oraz pobrać niezbędne wnioski.

Komornik Sądowy
Katarzyna Pachla

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, iż mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa dolnośląskiego, Kancelaria Komornika Sądowego Katarzyny Pachli będzie w ograniczonym zakresie utrzymywać kontakt ze stronami i uczestnikami postępowania. Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy, albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.
Nr telefonu: 71 371 88 37
E-mail: wroclaw.pachla@komornik.pl

OGNIVO

Kancelaria posiada dostęp do systemu OGNIVO, który umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

KATASTER

Kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do Katastru Miejskiego Wrocławia.

CEPiK

Kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zawierających informacje o pojazdach i posiadaczach pojazdów.

OGNIVO

Kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Zastawów.